草綠鑽戒

R1395
 • 形        狀Cushion
 • 重        量1.02 ct
 • 顏        色Green
 • 色        度Fancy
 • 克        拉VS2
 • 螢        光Medium Blue
 • 證        書

  2171384576

 • 尺        寸5.71 x 5.21 x 3.72
 • 價        錢 190,000
 • 草綠鑽戒
 • 草綠鑽戒
 • 草綠鑽戒
 • 草綠鑽戒
 • 草綠鑽戒

草綠鑽戒

【主石】綠彩黃( Fancy Greenish Yellow)

【認證】GIA美國寶石學會

【配石】長方形白鑽2顆,0.41克拉

【配鑽】白鑽0.17克拉,粉鑽0.29克拉,皆為明亮式切割

【金屬】18K